Politica de privacitat

POLITICA DE PRIVACITAT

Per a poder accedir als continguts que ofereix, l’Usuari ha de ser major d’edat.
Per a participar en concursos, promocions, etc que t’ofereix CAFES GARRIGA 1850 SL és necessari que l’usuari es registri, seleccionant el seu "usuari" i el seu "password", amb el que podrà identificar-se quan vulgui participar.            
Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, CAFES GARRIGA 1850 SL informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de CAFES GARRIGA 1850 SL, amb la finalitat de realitzar les tasques d’informació, formació i comercialització dels productes que elabori i/o distribueixi en cada moment CAFES GARRIGA 1850 SL i en cas que ens hagi otorgado expresa  l’autorització i per que el seu el seu grup d’empreses del sector de l’alimentació els utilitzi amb les mateixes finalitats.           

Tanmateix l’informa sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, essent requisit indispensable per al seu exercici la comunicació por escrit a la següent adreça : S.A. Damm, Departament de Màrqueting, Carrer Rosselló nº 515, 08025 Barcelona. Dita sol·licitud haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en la que es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se mitjançant document vàlid. També serà vàlida la comunicació realitzada per l’Usuari a través de la Pàgina web www.CAFES GARRIGA 1850 SL.es a tal efecte.

CAFES GARRIGA 1850 SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

L’Usuari consenteix expressament la cessió a les empreses de CAFES GARRIGA 1850 SL, de les dades de caràcter personal contingudes en el mencionat fitxer. Dita cessió sols podrà tenir la finalitat de realitzar tasques d’informació, formació i comercialització dels productes que elabori i/o distribueixi CAFES GARRIGA 1850 SL i el seu grup d’empreses del sector de l’alimentació i en cas que ens hagi otorgado expresa  l’autorització i per que el seu el seu grup d’empreses del sector de l’alimentació els utilitzi amb les mateixes finalitats.

Tanmateix l’Usuari autoritza, de conformitat amb la normativa vigent, al tractament de les seves dades de trànsit per a fins de promocions comercials pròpies.

Per a dur a terme la gestió de la informació i subscripció a qualsevol servei ofert per la CAFES GARRIGA 1850 SL, és imprescindible la transferència internacional de les dades del titular a servidors situats fora de la UE, donant el titular el seu consentiment exprés a l’haver marcat la casella d’autorització.

S’informa al titular que la CAFES GARRIGA 1850 SL pot analitzar el seu perfil per a buscar continguts que siguin del seu interès, utilitzant tècniques de profiling. En compliment de la normativa vigent es sol·licita al titular l’autorització exprés per a realitzar aquest tractament de dades. Amb aquest objectiu  es presenta una casella que el titular haurà  de marcar en cas d’acceptació.

En tot cas, i en compliment al que s’estableix en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), en el moment de la recollida de dades, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment exprés perquè CAFES GARRIGA 1850 SL pugui fer ús de les seves dades a fi d’enviar-li informació i publicitat per mitjà de correu electrònic o mitjans equivalents, com SMS en telèfons mòbils. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’Usuari mitjançant el procediment que CAFES GARRIGA 1850 SL posarà a disposició de l’Usuari a través de la Pàgina web www.CAFES GARRIGA 1850 SL.es a tal efecte.

CAFES GARRIGA 1850 SL informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de les dades, pel que s’atendrà, en cada cas, a les dades introduïdes per l’Usuari, siguin veraces o no.

CAFES GARRIGA 1850 SL es reserva la facultat de no admetre i , per tant, de no premiar –encara que fos seleccionat inicialment com a guanyador-, a tot usuari que hagi escollit com a àlies una paraula, nom o expressió despectiva o no acceptable per part de CAFES GARRIGA 1850 SL.